Fortsatt kontakt med Cecilia Grefve, nationell samordnade för den sociala barn- och ungdomsvården.

postat i: Aktuellt | 0

Hej!
Nu har Cecilia Grefve, nationell samordnare för den sociala barn-och ungdomsvården, lancerat möjligheter att ha kontakt med henne via Blogg och Twitter i dialogen kring kraftsamlingen för den sociala barn- och ungdomsvården i Sverige. Cecilia Grefve, den nationella samordnaren och Petra Rinman, ämnessakkunnig, ser fram emot fortsatt samarbete. 

Information om dialogmöten och andra kontakter är tillgängliga. De finns på regeringens hemsida, www.regeringen.se            

Om ni har synpunkter får ni gärna skicka dem via E-post, Blogg eller Twitter.  

E-posts.socialbarnochungdom@regeringskansliet.se

Blogg: http://www.socialbarnungdom.se/

Twitter@SocialBarnUng 

Kontakt kan också tas med Petra Rinman, Ämnessakkunnig inom nationell samordning för social barn- och ungdomsvård, Enheten för familj och sociala tjänster
Socialdepartementet, Regeringskansliet, 103 33 Stockholm,
08-405 88 20, petra.rinman@regeringskansliet.se ,www.regeringen.se

VÄLKOMNA med era synpunkter även till Forum för Familjevård, info@forumfamiljevard.se eller www.forumfamiljevard.se. Pirkko Nilsson och Telle Söderberg kan ge mer information. Ni hittar deras kontaktuppgifter under fliken styrelsen.