ny-logga-FfF

 

Forum för familjevård är en samarbetsorganisation vars syfte är att kunna lyfta fram familjevårdens frågor så att placerade barn, unga, vuxna och deras nätverk kan vara trygga med att den vård de erbjuds håller en hög kvalitet och har en hög säkerhet.

startForum för Familjevård består av ett antal fristående organisationer som fattar sina egna beslut och arbetar med sina respektive delområden helt obundna av Forum för Familjevård. Men alla har samma mål – att utveckla familjevården i Sverige med fokus på de placerades rättigheter. Det är inom detta område som det gemensamma arbetet sker. Syftet är att belysa familjevårdens frågor ur olika perspektiv och gemensamt bli en stark röst för familjevården i Sverige.

FORUM FÖR FAMILJEVÅRD, förkortat FfF, stöder, utvecklar och företräder familjevården och närliggande områden, exempelvis biologiskt nätverk, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Forum för Familjevård är religiöst och partipolitiskt obundet och bygger sin verksamhet på en humanistisk människosyn. All familjevård, både offentlig och privat, ska ske med fokus på de placerades (barn, unga eller vuxna) och deras familjers behov och rättigheter.

Ny vice ordförande i Forum för Familjevård, FfF

|

Malena Andersson, FaCO:s representant i Forum för Familjevårds styrelse, är från den 13 oktober 2015 vald till vice ordförande i föreningens styrelse. Hon efterträder Telle Söderberg, som har avsagt sig detta uppdrag. Styrelsen genom... Läs mer »

”Barn och föräldrar utsatta i möte med socialen”

|

Artikel  från Sveriges Radio den 12 juni 2015. Föräldrar ska få ett bättre skydd i sina kontakter med socialtjänsten. Det föreslås i en ny utredning över tvångsvårdslagstiftningen som snart presenteras för regeringen.                 –... Läs mer »