Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU lagstiftning lämnades till barn- och äldreminister Åsa Regnér den 26 juni 2015

postat i: Aktuellt | 0

Förslaget till ny LVU-lagstiftning stärker barnrättsperspektivet i samhällets insatser för barn och unga. Samhällets åtagande för stöd och hjälp efter en placering förtydligas. Utredningens förslag om nationellt kunskapsstöd och fortsatt kunskapsutveckling bidrar till att barn och unga tillförsäkras skydd och att vården förbättras. 

Håkan Ceder, regeringens särskilde utredare uppger att förslaget kommer att innebära en tydligare rättsäkerhet för både barn och föräldrar om stödet till de biologiska föräldrarna utökas och förbättras. Läs mer här