Ingress

Sedan mars 2002 har 6 organisationer inom familjevården samarbetat i ett nätverk, kallat Forum för familjevård (FfF). Målet har varit att hitta en samarbetsform, som tydligare och mer kraftfullt kan lyfta fram frågor inom familjevårdens område, än det man kan som enskild organisation. Detta nätverk är nu nära att bilda en organisation med en styrelse där en representant från varje ingående organisation finns med. FfF ska vara ett organ för att gemensamt kunna föra fram uppfattningar, som man är överens om. Till dags dato har det givit till resultat att Socialstyrelsen gett fortsatt stöd till utvecklingen av BBIC, mycket till följd av en inlaga från FfF. Den gemensamma satsningen har också lett till att Forum för familjevård ingått i en referensgrupp till utredningen om den nationella handlingsplanen för barn och ungdomsvården i Sverige. Socialstyrelsen har bett FfF ingå i en referensgrupp för en översyn av hur vårdnadsöverflyttningar fungerat.

 

Forum för Familjevård är en samarbetsorganisation för ett antal fristående organisationer. Dessa medlemsorganisationer fattar sina egna beslut och arbetar med sina respektive delområden helt obundna av Forum för Familjevård.

Agendan i sin helhet i pdf-format