RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv. I RSMH:s lokalföreningar som finns i hela landet kan man lära känna andra människor med liknande erfarenheter och upptäcka att man inte är ensam.
Olika undersökningar visar att levnadsnivån och välfärden är klart sämre för människor med psykiska funktionsnedsättningar. RSMH:s arbete utgår från allas lika värde.
RMSH har idag ca 10 000 medlemmar, merparten med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Vi bedriver idag verksamhet i 21 distrikt för våra 140 lokalföreningar.
RSMH vill genom medlemskapet i FfF vara med och engagera sig i frågor som berör familjehemsvården och kunna påverka så att det blir så bra som möjligt för dem som berörs av dessa frågor.

 

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

RSMH:s kansli:
Instrumentvägen 10
126 53 Hägersten
Telefon: 08 – 772 33 60
Fax: 08 – 772 33 61
E-post: rsmh@rsmh.se

www.rsmh.se