Föreningen är ett forum för socionomer inom familjehemsvården. Syftet är att medverka till att ge familjehemsvården en god kvalité och därmed stärka de placerade barnens livssituation.

Genom medlemmarnas arbete i föreningen samt vid konferenser utvecklas och förmedlas kunskap om arbetssätt och metoder inom området.
FSF – journalen sprider information om aktuell forskning och nyheter som berör familjehemsfrågor samt ger möjlighet till debattutbyte.
Föreningen vill synliggöra familjehemsvård för allmänheten, bevaka frågor gällande familjehemsvård hos myndigheter och i den offentliga debatten.

 

Föreningen Socionomer inom Familjehemsvården

Kontakt tas till ordförande Inger Wolf Sandahl
Mobil: 076 – 213 39 60
E-post: tross@hotmail.com

www.fsf.nu