FR arbetar med rådgivning och ordnar träffar med organisationer/handläggare inom familjehemsvården.

FR ger information och stöd till jourfamiljer, kontaktpersoner/familjer mm.
Föreningen ger ut tidningen Familjehemmet 4-5 nr/år.

 

FR – Familjehemmens Riksförbund

Familjehemmens Riksförbund
St.Malmsvägen 7
641 50 KATRINEHOLM
Telefon kansliet: 0150 – 780 10, 070 – 51 602 33
Telefon: Susann Vikberg, 0921-649 88
E-post: famriks@hotmail.com

www.familjehemmensriksforbund.se