FaCO bildades 1983 och är en intresseförening för fosterhem, avlastnings- och kontaktfamiljer. Sedan föreningen bildades har det hänt en hel del inom verksamheten men fortfarande är fosterhemmen den dominerande vården för barn och ungdomar som behöver vård och omsorg utanför det egna hemmet.

FaCO´s målsättning är att genom olika insatser, på ett aktivt sätt, medverka till att utveckla och förbättra former för en god fosterhemsvård.

 

FaCO – Familjevårdens Centralorganisation
c/o Barbro Bengtsson
Flygfältsvägen 19 C
691 91 Karlskoga

Telefon: 0586 – 55 613  (utökade tider, nästan alltid nåbar)
Medlemstelefon: 076 – 06 91 706 (Åsa Gustavsson).
E-post: mejla@faco.nu
E-post: kassor@faco.nu

www.faco.nu