AFO är en ideell, partipolitisk och religiöst obunden förening för dig som är adopterad eller som har vuxit upp som fosterbarn.
Du är välkommen som medlem om du är adopterad, vuxit upp som fosterbarn och är myndig.
Som medlem betalar du en årlig avgift och för den avgiften får du hjälp, råd och stöd i frågor som rör din adoption.
Du får ett medlemsblad som kommer ut 3 – 4 gånger per år och där AFO skriver om allt som intresserar medlemmarna.

 

AFO – Organisationen för vuxna Adopterade och Fosterbarn
Solövägen 4
139 50 Värmdö

Telefon: 08-570 240 66 , 0501-140 04
Mobil: 0730-57 84 25

Skicka gärna mail!
E-post: afo@afo.se

www.afo.se