Ledamöter i FfF:s styrelse 2016-2017

Ordförande för FfF 2016-2017

Henrik Ehrenberg
Mobil: 070-770 11 40
henrik@ehrenberg.nu

Vice ordförande
Ledamot

FaCO – Familjevårdens Centralorganisation
Malena Andersson
Mobil: 073-701 81 21 malenaannaa@gmail.com

Kassör
Ledamot

FSF – Föreningen Socionomer inom Familjehemsvården

Britta Schölin
Mobil: 070-560 13 78
britta.scholin@telia.com

Sekreterare
Ledamot

FR – Familjehemmens Riksförbund
Chistina Jansén
Mobil: 073-586 55 74
thorvaldsdotter@hotmail.com

 Ledamot

RSMH –Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Olle Hammarberg
Mobil: 073-33 57 791
hammarberg.olle@gmail.com

 

Ledamot

AFO –Organisationen för vuxna Adopterade och Fosterbarn
Marit Arnbom
Mobil: 0730-57 84 25
marit.arnbom@telia.com

Ledamot

RFSS Riksförbundet för Samhällets Styvbarn
Benny Jacobsson, förbundssekreterare
Mobil: 0738-760 231
kansli@styvbarn.se

 

 

 Ersättare i FfF:s styrelse 2016-2017

AFO–Organisationen för vuxna Adopterade och Fosterbarn
Lena Melin
Mobil: 070-769 84 80
lenamelin00@hotmail.com
FaCO – Familjevårdens Centralorganisation
Barbro Bengtsson
Mobil: 070 – 35 78 709
barbrobengtsson@hotmail.com
FR – Familjehemmens Riksförbund
Carita Stenbacka Tenezakis
Mobil: 073-986 29 50
carita.stenbacka@gmail.com
FSF – Föreningen Socionomer inom Familjehemsvården
Gunilla Hallin
Mobil: 070 274 16 16
gunilla.hallin@inom.com
RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Pauline Östner
Mobil: 0707-480 890
ostner@gmail.com
RFFS – Riksförbundet för Samhällets Styvbarn

Vakant ersättare 1 år