Pressmeddelande

postat i: Pressinformation | 0

 Forum för Familjevårds årsmöte hölls den 18 maj 2010.

Det är med beklagande som FfF tagit del av RFFR:s (Riksförbundet För Familjers Rättigheter) beslut lämna FfF. RFFR var med bland de organisationer som arbetade fram FfF och har under åren kommit med mycket goda synpunkter på det biologiska nätverkets betydelse, behov och rättigheter samt på de behov och rättigheter som finns för dem som på något sätt tar del av samhällets familjevård. RFFR hälsas välkommen tillbaka om man omprövar sin ståndpunkt.