Omval av Henrik Ehrenberg som ordförande vid Forum för Familje vårds årsmöte den 25 maj 2015

postat i: Aktuellt | 0

Forum för Familjevård höll sitt 10: årsmöte den 25 mars 2015. Den här gången var vi inbjudna till RSMH i Hägersten.

Efter årsmötesförhandlingarna informerade RSMH:s nya kanslichef Kristina Båth Sågänger om RSMH:s kommande program och verksamheter. En intressant diskussion följde där det visade sig att vi på olika sätt i våra olika organisationer mötte de problem som hon beskrev att de skulle fokusera på under det kommande året.

Vid årsmötet omvaldes Henrik Ehrenberg till ordförande. RFF:s representant i Forum för Familjevård blir Francesca Hiselius och ersättare i RSMH blir Pauline Östner.

Britta Schölin avgick som RFF:s representant i FfF:s styrelse i och med årsmötet. Hon har varit med i FfF: s styrelse alltsedan Forum för Familjevård bildades 2005. Håkan Jarmar har varit ersättare för RSMH och han avgick också i samband med årsmötet.

Forum för Familjevård välkomnar de nya styrelsemedlemmarna och tackar ce avgående för det arbete som de lagt ner på FfF.

Henrik Ehrenberg
ordförande