Information om Forum för Familjevård

Forum för Familjevård är en samarbetsorganisation som består av sju organisationer inom familjevårdens område. Samarbetet innebär opinionsbildning, informationsspridning, samarbete med myndigheter och egna utvecklingsprojekt för att utveckla familjehemsvården och närliggande områden i Sverige.
Forum för Familjevård har funnits sedan 2005 och arbetar för att lyfta fram frågor inom familjevårdens område och för att påverka beslutsfattare, allmänhet och andra myndigheter.

Forum för Familjevård, FfF, bildades 14 oktober 2005 som en frivillig organisation.

Forum för Familjevård är ett viktigt remissorgan till bland annat socialdepartementet.

Ladda ner vår broschyr här