Forum för Familjevårds årsmöte 2016

postat i: Aktuellt | 0

  Den 11 maj 2016 hade FfF sitt 12 årsmöte hos RSMH i Hägersten. Ett 15-tal personer var samlade till årsmötet.   Henrik Ehrenberg omvaldes till FfF:s ordförande för verksamhetsåret 2016 Christina Jansén, FR och Britta Schölin, FSF valdes till … Fortsatt

Ny vice ordförande i Forum för Familjevård, FfF

postat i: Aktuellt | 0

Malena Andersson, FaCO:s representant i Forum för Familjevårds styrelse, är från den 13 oktober 2015 vald till vice ordförande i föreningens styrelse. Hon efterträder Telle Söderberg, som har avsagt sig detta uppdrag. Styrelsen genom ordföranden Henrik Ehrenberg

RFF, Riksförbundet för Förstärkt Familje- hemsvård, en av Forum för Familjevårds (FfF) medlemsenheter, har deltagit i intervjuer i SVT om brister och behov inom familjehemsvården.

postat i: Aktuellt | 0

Forum för Familjevård (FfF) konstaterar att media fortsätter att lyfta fram både brister och behov inom familjehemsvården i Sverige idag. Tisdagen den 28 juli 2015 deltog Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård, RFF, en av FfFs medlemmar, genom sin ordförande Suzanne Julin … Fortsatt

Forum för Familjevård finns med som remissinstans för Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71)

postat i: Aktuellt | 0

Forum för Familjevård (FfF) är nu remissinstans för Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71). Remissvaret skall ha inkommit till Socialdepartementet senast 30 november 2015, Fem av FfF:s medlemsorganisationer är också remissinstanser och har möjlighet att svara var för sig. … Fortsatt

”Barn och föräldrar utsatta i möte med socialen”

postat i: Aktuellt | 0

Artikel  från Sveriges Radio den 12 juni 2015. Föräldrar ska få ett bättre skydd i sina kontakter med socialtjänsten. Det föreslås i en ny utredning över tvångsvårdslagstiftningen som snart presenteras för regeringen.                 – Vi kommer att föreslå en tydligare lagstiftning … Fortsatt

Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU lagstiftning lämnades till barn- och äldreminister Åsa Regnér den 26 juni 2015

postat i: Aktuellt | 0

Förslaget till ny LVU-lagstiftning stärker barnrättsperspektivet i samhällets insatser för barn och unga. Samhällets åtagande för stöd och hjälp efter en placering förtydligas. Utredningens förslag om nationellt kunskapsstöd och fortsatt kunskapsutveckling bidrar till att barn och unga tillförsäkras skydd och … Fortsatt

”Eftervård” var temat på 2015 års NOFCA konferens på Färöarna, där FfF deltog som en av de svenska deltagarna

postat i: Aktuellt | 0

Pirkko Nilsson, FfF:s och  FSF:s representant har skrivit en mycket intressant artikel från NOFCA konferensen på Färöarna 2015  I år var temat EFTERVÅRD. NOFCA står för Nordic Foster Care Association och har medlemmar i alla de nordiska länderna. Medlemmarna i NOFCA möts på en årlig konferens, … Fortsatt

Aktuellt inom Forum för Familjevård, FfF, 2015

postat i: Aktuellt | 0

Forum för Familjevård, FfF, är en paraplyorganisation för riksorganisationer inom familjevårdens område med för närvarande 7 medlemmar. Läs mer på vår hemsida www.forumfamiljevard.se FfF:s fokus just nu är på frågor som rör ungdomar i familjehemsvården, bristen på familjehem och om familjehemmen … Fortsatt

Alternativ vård av barn unga antagna år 2009

postat i: Aktuellt | 0

The United Nations Guidelines for the Alternative Care of Children   Utdrag från Childcentre (www.childcentre.info)    FN:s Generalförsamling (UN General Assembly – UNGA) antog den 20 november 2009 en resolution (nr 64/142) och välkomnade då ”FN:s riktlinjer för den alternativa … Fortsatt

Remissyttrande

postat i: Aktuellt, Dokument, Yttranden | 0

Forum för Familjevård:s (FfF) synpunkter på Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga (2014:3). Remissyttrande i pdf-format

FfF i Almedalen 2012

postat i: Aktuellt | 0

FfF kommer att finnas på plats i Almedalen med följande seminarier(4-5 juli): Alternativet till att ge upp – det är att klara sig! Familjehemsplacerade barn och ungas möjligheter Vilka möjligheter skapas för familjevården med ett kompetensutvecklingscentrum för barnens skydd? FUR/FR inbjuder … Fortsatt

Brevmissiv till Allmänna Arvsfonden 

postat i: Aktuellt | 0

Forum för Familjevård satsar på kvalitet och säkerhet i familjehemsvården/familjevården genom ett ansöka om ett projekt hos Allmänna Arvsfonden för att utveckla ett Kompetens-utvecklingscentrum för barnens skydd. FfF vill genom detta bidra till att det inte blir fler barn och … Fortsatt

Politikerveckan i Almedalen, Visby

postat i: Aktuellt | 0

4 – 10 juli   Politikerveckan i Almedalen, Visby FfF finns representerad i RFF:s monter på Internationella torget i hamnen i Visby. Följande medlemmar hittar du förutom RFF i RFF:s monter: FR, FSF, RFS och RSMH.

Forum för Familjevårds årsmöte hölls den 18 maj 2010.

postat i: Pressinformation | 0

  RSMH invaldes som ny medlem                                       2010 05 18 RFFR beslutar lämna FfF                                                  2010 05 18 Roland Oscarsson FR omvaldes till ordförande              2010 05 18 Det är med beklagande som FfF tagit del av RFFR:s (Riksförbundet För Familjers Rättigheter) beslut lämna … Fortsatt

Pressmeddelande

postat i: Pressinformation | 0

 Forum för Familjevårds årsmöte hölls den 18 maj 2010. RSMH invaldes som ny medlem                                       2010 05 18 RFFR beslutar lämna FfF                                                  2010 05 18 Roland Oscarsson FR omvaldes till ordförande              2010 05 18 Det är med beklagande som FfF tagit del … Fortsatt