FfF oficiella adress och FfF:s säte:

Forum för Familjevård (FfF)
c/o BS Konsultation
Bondgårdsgatan 14 E
692 34 Kumla

 

FfF:s kontors- och besöksadress:

FfF, c/o BS Konsultation
Bondgårdsgatan 14 E, 692 34 Kumla
Telefon: 019 – 56-00-41,
Mobil: 070 – 560-13-78
org.nr 802429-5043; plusgiro 142 72 – 9
E-post: info@forumfamiljevard.se

www.forumfamiljevard.se

 

Ordförande för FfF 2016-2017

Henrik Ehrenberg
Adress: Torögatan 69
122 65 Enskede
Mobil: 070-770 11 40
E-post: henrik@ehrenberg.nu