Forum för Familjevårds årsmöte 2016

postat i: Aktuellt | 0

 

Den 11 maj 2016 hade FfF sitt 12 årsmöte hos RSMH i Hägersten.
Ett 15-tal personer var samlade till årsmötet.

 

Henrik Ehrenberg omvaldes till FfF:s ordförande för verksamhetsåret 2016
Christina Jansén, FR och Britta Schölin, FSF valdes till nya ledamöter i styrelsen.
Pirkko Nilsson, FSF, som varit ledamot i styrelsen sedan starten 2005, hade avsagt sig fortsatt arbete i styrelsen. Hon avtackades för allt engageman med en gåva till Rädda Barnen.

 
Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård, RFF, hade under året beslutat att säga upp sitt medlemskap i Forum för Familjevård, då man ville fokusera på det egna arbetet. RFF var en av initiativtagarna och grundarna till FfF. De vill gärna fortsätta samarbetet med FfF. RFF avtackades med en gåva till Rädda Barnen.

 
Forum för Familjevård kommer under det kommande verksamhetsåret fokusera sitt arbete på
fäljande områden:
*Kunskapsspridning, *Opinionsbildning, *Dialog och samarbeten,*Finansiering

 
FfF:s pågående arbeten:
Forum för Familjevård har fått projektmedel från Stiftelsen konung Gustaf V:s 90 års fond till ett projekt med titel : Framtidsnätverket, utveckling av familjehemsplacerade barns/ungdomars landsomfattande kontaktnätverk.
FfF fortsätter att samarbeta med KSAN (Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol och narkotikafrågor) kring implementeringen av projektet ”Tre mammor och ett placerat barn”. I det arbetet kommer ett kontaktnätverk – ” Mammanet ” , för stöd till mammor att utvecklas.
FfF har pågående samarbete internationellt genom IFCO och Eurochild.

 
Cecilia Sjölander, Allmänna Barnhusets generalsekreterare, var inbjuden till årsmötet för att informera oss om pågående arbeten/projekt hos dem. Särskilt lyfte hon fram det fortsatta arbetet inom Skolfam. Dessutom gick hon igenom en del av de pågående arbetena/projekten såsom Barns rättigheter i vårdnadstvister, Barns rätt som anhörig, Våld och övergrepp, Barn på flykt i Europa samt bevakning av LVU-utredningen. Barns medverkan kring deras egen situation var ett genomgående tema. Cecilia poängterade vikten av att alla aktörer inom barn och familj samarbetar i dessa frågor.
Allmänna Barnuset kommer att finnas med på Barnrättstorget i Visby 4-9 juli.
Barnrättsdagarna i Örebro hålls den 25-26 april 2017 under temat ”Barnperspektiv på migration, integration och inkludering”. www.barnrattsdagarna.se .
För mer information om pågående aktiviteter, gå in på Allmänna Barnhusets hemsida: www.allmannabarnhuset.se .
Cecilia Sjölander tackades för sin medverkan med en gåva till Rädda Barnen.

 
Vid pennan
Britta Schölin