Forum för Familjevård finns med som remissinstans för Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71)

postat i: Aktuellt | 0

Forum för Familjevård (FfF) är nu remissinstans för Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71). Remissvaret skall ha inkommit till Socialdepartementet senast 30 november 2015,

Fem av FfF:s medlemsorganisationer är också remissinstanser och har möjlighet att svara var för sig. Det är Organisationen för vuxna adopterade och fosterbarn (AFO), Familjevårdens Centralorganisation (FaCO), Familjehemmens Riksförbund (FR), Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård (RFF), samt Riksförbundet för Samhällets Styvbarn (RFSS).

Övriga medlemsorganisationer i FfF, Foreningen för Socionomer inom Familjehemsvården (FSF) och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) har också möjlighet att avge ett eget remissyttrande.

FfF:s styrelse kommer att under hösten arbeta med det gemensamma remissvaret.

Det är öppet för alla som är intresserade att lämna remissvar till Socialdepartementet. FfF uppmanar alla intresserade att göra det.

Henrik Ehrenberg

Ordförande i FfF