Forum för Familjevård deltog i Dialogmöte om den sociala barn- och ungdomsvården den 20 april 2015

postat i: Aktuellt | 0

 

På måndagen den 20 april samlade Cecilia Grefve, nationell samordnare på Socialdepartementet tillsammans med Petra Rinman ämnessakkunnig och Kerstin Bergman Sveriges Kommuner och Landsting, en rad organisationer till ett samtal inför ett nytt uppdrag. Uppdraget innebär att 50 kommuner av varierande storlek och geografisk placering ska undersökas i syfte att förbättra barn- och ungdomsvården.

Bakgrunden till uppdraget är de signaler som regeringen har fått om att allt inte står rätt till i socialtjänsten med larmrapporter om en ohållbar arbetsbelastning bland annat.

Målet med den nationella samordnarens uppdrag är att genom dialog med kommunala företrädare och med andra aktörer driva på utvecklingen till en social barn- och ungdomsvård med god kvalitet där barn och unga får det stöd och hjälp som de behöver.

Forum för Familjevård (FfF) är en av de organisationer som bjöds in för att ha en dialog med samordnaren. De som deltog var Pirkko Nilsson och Telle Söderberg.

De organisationer som fanns representerade tillsammans med FfF var Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård, Goda företagare för barn och unga, Vårdföretagarna Almega, Hela Människan, Kommunala företagens samorganisation, Svenska Vård och Famna.

Det var en samling representanter med mycket kunskap, erfarenhet och ett stort engagemang i frågor som rör barn- och ungdomsvården. Vi var eniga om en hel rad av förbättringsområden t.ex. socialsekreterarnas utbildning och arbetsvillkor, ta lärdom och kopiera fungerande metoder från våra grannländer, samarbetet mellan olika delar inom socialtjänsten och med aktörer utanför.

Cecilia Grefve har en tät och regelbunden kommunikation med barnminister Åsa Regnér, och intresseorganisationer kommer att få fler tillfällen till dialog. Vi hade en önskan att vid nästa tillfälle   även representanter från kommuner finns med.

Slutrapport kommer våren 2017.

Du kan läsa mer om uppdraget på regeringens webbplats.

 

Telle Söderberg

FfF och FR