Remissyttrande

postat i: Aktuellt, Dokument, Yttranden | 0

Forum för Familjevård:s (FfF) synpunkter på Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga (2014:3). Remissyttrande i pdf-format