Alternativ vård av barn unga antagna år 2009

postat i: Aktuellt | 0

The United Nations Guidelines for the Alternative Care of Children   Utdrag från Childcentre (www.childcentre.info)    FN:s Generalförsamling (UN General Assembly – UNGA) antog den 20 november 2009 en resolution (nr 64/142) och välkomnade då ”FN:s riktlinjer för den alternativa … Fortsatt

Remissyttrande

postat i: Aktuellt, Dokument, Yttranden | 0

Forum för Familjevård:s (FfF) synpunkter på Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga (2014:3). Remissyttrande i pdf-format

FfF i Almedalen 2012

postat i: Aktuellt | 0

FfF kommer att finnas på plats i Almedalen med följande seminarier(4-5 juli): Alternativet till att ge upp – det är att klara sig! Familjehemsplacerade barn och ungas möjligheter Vilka möjligheter skapas för familjevården med ett kompetensutvecklingscentrum för barnens skydd? FUR/FR inbjuder … Fortsatt

Brevmissiv till Allmänna Arvsfonden 

postat i: Aktuellt | 0

Forum för Familjevård satsar på kvalitet och säkerhet i familjehemsvården/familjevården genom ett ansöka om ett projekt hos Allmänna Arvsfonden för att utveckla ett Kompetens-utvecklingscentrum för barnens skydd. FfF vill genom detta bidra till att det inte blir fler barn och … Fortsatt

1 2 3 4 5