Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU lagstiftning lämnades till barn- och äldreminister Åsa Regnér den 26 juni 2015

postat i: Aktuellt | 0

Förslaget till ny LVU-lagstiftning stärker barnrättsperspektivet i samhällets insatser för barn och unga. Samhällets åtagande för stöd och hjälp efter en placering förtydligas. Utredningens förslag om nationellt kunskapsstöd och fortsatt kunskapsutveckling bidrar till att barn och unga tillförsäkras skydd och … Fortsatt

”Eftervård” var temat på 2015 års NOFCA konferens på Färöarna, där FfF deltog som en av de svenska deltagarna

postat i: Aktuellt | 0

Pirkko Nilsson, FfF:s och  FSF:s representant har skrivit en mycket intressant artikel från NOFCA konferensen på Färöarna 2015  I år var temat EFTERVÅRD. NOFCA står för Nordic Foster Care Association och har medlemmar i alla de nordiska länderna. Medlemmarna i NOFCA möts på en årlig konferens, … Fortsatt

Aktuellt inom Forum för Familjevård, FfF, 2015

postat i: Aktuellt | 0

Forum för Familjevård, FfF, är en paraplyorganisation för riksorganisationer inom familjevårdens område med för närvarande 7 medlemmar. Läs mer på vår hemsida www.forumfamiljevard.se FfF:s fokus just nu är på frågor som rör ungdomar i familjehemsvården, bristen på familjehem och om familjehemmen … Fortsatt

1 2 3 4 5