”Barn och föräldrar utsatta i möte med socialen”

postat i: Aktuellt | 0


Artikel  från Sveriges Radio den 12 juni 2015.
Föräldrar ska få ett bättre skydd i sina kontakter med socialtjänsten.
Det föreslås i en ny utredning över tvångsvårdslagstiftningen som snart presenteras för regeringen.

               

– Vi kommer att föreslå en tydligare lagstiftning och det kommer att innebära en starkare rättsäkerhet för både barn och föräldrar, säger Håkan Ceder, regeringens särskilde utredare.

Utredningen har tittat på ett antal fall, bland annat ett som också Sveriges Radio granskat och som sänds i P1 Dokumentär kommande två söndagar där barn och ungdomar omhändertagits med hjälp av LVU.
Man har gått igenom hur socialtjänsten och domstolarna resonerat och hur de arbetat när de tagit ställning till olika former av tvångsvård.

Det som också granskats är hur stödet sett ut både under och efter avslutad tvångsvård.
Och det utredningen alltså kan slå fast är att stödet till de biologiska föräldrarna är för dåligt i vårdnadsärenden.
Ett exempel på vad som saknas är tillräcklig information till föräldrar när socialtjänsten griper in och beslutar om olika tvångsåtgärder.

Både barnen och föräldrarna ska kunna förstå vad man har rätt att begära av den vård som man blir föremål för.
Många föräldrar tycker också att det brister i kontakterna mellan dem och exempelvis ett familjehem.

I sådana lägen måste myndigheterna bli bättre på att ge föräldrar hjälp att hantera konfliktsituationer som uppstår, menar regeringens utredare Håkan Ceder.
– Det är ju verkligen en av de grundläggande rättssäkerhetsfrågorna, att det här föräldrarna ska få den information de har rätt till, säger han.

Håkan Ceder tycker att det är hög tid att lagstiftningen reformeras när det gäller tvångsvården.
– När det gäller andra nordiska länder så har man kommit mycket längre inom det här området, säger han.
Bland ett flertal fall som utredarna tittat på finns ett som även Sveriges Radio granskat.

LÄS MER HÄR;

 Föräldrar ska få ett bättre skydd i sina kontakter med socialtjänsten.