Forum för Familjevårds årsmöte 2016

postat i: Aktuellt | 0

  Den 11 maj 2016 hade FfF sitt 12 årsmöte hos RSMH i Hägersten. Ett 15-tal personer var samlade till årsmötet.   Henrik Ehrenberg omvaldes till FfF:s ordförande för verksamhetsåret 2016 Christina Jansén, FR och Britta Schölin, FSF valdes till … Fortsatt

”Barn och föräldrar utsatta i möte med socialen”

postat i: Aktuellt | 0

Artikel  från Sveriges Radio den 12 juni 2015. Föräldrar ska få ett bättre skydd i sina kontakter med socialtjänsten. Det föreslås i en ny utredning över tvångsvårdslagstiftningen som snart presenteras för regeringen.                 – Vi kommer att föreslå en tydligare lagstiftning … Fortsatt

Remissyttrande

postat i: Aktuellt, Dokument, Yttranden | 0

Forum för Familjevård:s (FfF) synpunkter på Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga (2014:3). Remissyttrande i pdf-format

FfF i Almedalen 2012

postat i: Aktuellt | 0

FfF kommer att finnas på plats i Almedalen med följande seminarier(4-5 juli): Alternativet till att ge upp – det är att klara sig! Familjehemsplacerade barn och ungas möjligheter Vilka möjligheter skapas för familjevården med ett kompetensutvecklingscentrum för barnens skydd? FUR/FR inbjuder … Fortsatt

Brevmissiv till Allmänna Arvsfonden 

postat i: Aktuellt | 0

Forum för Familjevård satsar på kvalitet och säkerhet i familjehemsvården/familjevården genom ett ansöka om ett projekt hos Allmänna Arvsfonden för att utveckla ett Kompetens-utvecklingscentrum för barnens skydd. FfF vill genom detta bidra till att det inte blir fler barn och … Fortsatt

1 2 3 4