Ny vice ordförande i Forum för Familjevård, FfF

postat i: Aktuellt | 0

Malena Andersson, FaCO:s representant i Forum för Familjevårds styrelse, är från den 13 oktober 2015 vald till vice ordförande i föreningens styrelse. Hon efterträder Telle Söderberg, som har avsagt sig detta uppdrag. Styrelsen genom ordföranden Henrik Ehrenberg

RFF, Riksförbundet för Förstärkt Familje- hemsvård, en av Forum för Familjevårds (FfF) medlemsenheter, har deltagit i intervjuer i SVT om brister och behov inom familjehemsvården.

postat i: Aktuellt | 0

Forum för Familjevård (FfF) konstaterar att media fortsätter att lyfta fram både brister och behov inom familjehemsvården i Sverige idag. Tisdagen den 28 juli 2015 deltog Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård, RFF, en av FfFs medlemmar, genom sin ordförande Suzanne Julin … Fortsatt

Forum för Familjevård finns med som remissinstans för Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71)

postat i: Aktuellt | 0

Forum för Familjevård (FfF) är nu remissinstans för Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71). Remissvaret skall ha inkommit till Socialdepartementet senast 30 november 2015, Fem av FfF:s medlemsorganisationer är också remissinstanser och har möjlighet att svara var för sig. … Fortsatt

Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU lagstiftning lämnades till barn- och äldreminister Åsa Regnér den 26 juni 2015

postat i: Aktuellt | 0

Förslaget till ny LVU-lagstiftning stärker barnrättsperspektivet i samhällets insatser för barn och unga. Samhällets åtagande för stöd och hjälp efter en placering förtydligas. Utredningens förslag om nationellt kunskapsstöd och fortsatt kunskapsutveckling bidrar till att barn och unga tillförsäkras skydd och … Fortsatt

”Eftervård” var temat på 2015 års NOFCA konferens på Färöarna, där FfF deltog som en av de svenska deltagarna

postat i: Aktuellt | 0

Pirkko Nilsson, FfF:s och  FSF:s representant har skrivit en mycket intressant artikel från NOFCA konferensen på Färöarna 2015  I år var temat EFTERVÅRD. NOFCA står för Nordic Foster Care Association och har medlemmar i alla de nordiska länderna. Medlemmarna i NOFCA möts på en årlig konferens, … Fortsatt

1 2