Alternativ vård av barn unga antagna år 2009

postat i: Aktuellt | 0

The United Nations Guidelines for the Alternative Care of Children

 

Utdrag från Childcentre (www.childcentre.info

 

FN:s Generalförsamling (UN General Assembly – UNGA) antog den 20 november 2009 en resolution (nr 64/142) och välkomnade då ”FN:s riktlinjer för den alternativa vården av barn” (the UN Guidelines for the Alternative Care of Children).  Den 20 november 2009 var dessutom en minnes-värd dag då FN firade sitt 20-årsjubileum av att man antagit Barnkonventionen (the UN Convention on the Rights of the Child).

”FN:s riktlinjer för den alternativa vården av barn” är avsedda att förbättra genomförandet av Barnkonventionen från 1989 och andra relevanta bestämmelser i både internationella och regionala lagar om mänskliga rättigheter i fråga om skydd och välbefinnande för barn, som behöver alternativ vård eller som befinner i riskzonen att behöva sådan vård. Riktlinjerna fokuserar av den anledningen på två huvudområden:

  1. att garantera att barnen inte uppfattar att de blivit placerade I alternative vård I onödan och
  2. att, där det är nödvändigt med vård utanför det egna hemmet, den genomförs under lämpliga förhållanden och av ett slag som svarar mot barnets rättigheter, behov och bästa intressen.

Viktiga historiska händelser

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Childcenters hemsida

FNs Barnkonvention i pdf format

FNs Riktlinjer för Alternativ vård av Barn