Almedalen 2015 – Forum för Familjevård deltar i RFF:s seminarium den 30 juni

postat i: Aktuellt | 0

 

Rubrik på seminariet

Hur undviker vi missförhållanden i framtidens familjehemsvård?”

Forum för Familjevård, FfF, kommer att delta i RFF:s seminarium i Almedalen den 30 juni 2015, kl 11.00 – 12.00, på St Klemensgatan 4 i Visby.
I anslutning till seminariet kommer det att bjudas på en lättare lunch för dem som önskar.
 
Arrangörer är RFF, tillsammans med Familjehemscenter, Magelungen, Aleris Nåjden, Föreningen Socionomer inom Familjehemsvården samt Skyddsvärnet.

Följande personer har tackat ja till att delta i seminariet. Eventuellt kan fler deltagare ansluta.

Moderator

Isabel Andersson, Aleris Unga.

Deltagare

Cecilia Grefve, nationell samordnare, Socialdepartementet
Åsa Furén-Thulin SKL, Sveriges kommuner och Landsting
Telle Söderberg, FfF, Forum för Familjevård och FR, Familjehemmens Riksförbund
Anna-Karin Bokvist Hildingsson, BO, Barnombudsmannen
Petra West Stenkvist, Föreningen Sveriges Socialchefer

Kontaktperson till seminariet är Francesca Hiselius på tfn 070/6671487