Aktuellt inom Forum för Familjevård, FfF, 2015

postat i: Aktuellt | 0

Forum för Familjevård, FfF, är en paraplyorganisation för riksorganisationer inom familjevårdens område med för närvarande 7 medlemmar. Läs mer på vår hemsida www.forumfamiljevard.se

FfF:s fokus just nu är på frågor som rör ungdomar i familjehemsvården, bristen på familjehem och om familjehemmen ska vara professionella eller ”vanliga familjer”. Vi kommer att lyfta dessa frågor på bland annat Almedalen. FfF deltar på Barnrättsdagarna i april.

Tillsammans med KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol och Narkotikafrågor) har FfF ett seminarium på Familjehemskonferensen i september om rapporten ”Mammakampen – från instinkt till insikt” från projektet ”Tre mammor och ett placerat barn”. FfF kommer att arbeta med att sprida rapportens budskap.

Förutom kontakter med centrala myndigheter och andra intressenter kommer FfF att svara på aktuella remisser och förfrågningar.

FfF kommer under året att arbeta med FN:s riktlinjer för den alternativa vården för barn och unga. (UN Guidelines for Alternative Care) kopplat till Barnkonventionen.

   Den stora händelsen i FfF är 10-årsjubileet som äger rum under hösten 2015. Mer information kommer.

FfF har också internationella kontakter genom IFCO (International Foster Care Organization) där FfF är representerad i IFCO:s styrelse. Genom IFCO har FfF också kontakt med Eurochild, EU:S barnprogram.

Under 2015 kommer FfF att återuppta arbetet i det svenska IFCO-nätverket.

FfF deltar i NOFCA:s årliga konferens. 2014 var den förlagd till Norge och 2015 genomförs den på Färöarna.

FfF:s årsmöte 2015 hålls den 25 maj kl 13-16 i RSMH:s lokaler på Industrivägen 10 i Hägersten, Stockholm.

Om Er riksorganisation är intresserad av att bli medlem kontakta FfF per mail info@forumfamiljevard.se eller per telefon 070-560 13 78.

 

För Forum för Familjevård

Britta Schölin

FfF:s styrelse/kassör